Επιλογή γλώσσας

Πολιτική Απορρήτου

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αυστηρά και μόνο σύμφωνα το νόμο.
Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται με τη συγκατάθεσή σας, η νομική βάση είναι το
άρθρο 6 παράγραφος 1 (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, δηλαδή τη
συγκατάθεσή σας. Διαφορετικά, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων.Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στον νόμιμα δημοσιευμένο μας εταιρικό
σκοπό. Χρησιμοποιούμε διαφορετικούς εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων για τις
καθημερινές μας δραστηριότητες επεξεργασίας. Αυτοί επεξεργάζονται τα προσωπικά
σας δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 28 του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων, μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και δεν έχουν καμία αξίωση
σχετικά με αυτά. Παρακολουθούμε τους εκτελούντες την επεξεργασία και
συνεργαζόμαστε μόνο με αυτούς που πληρούν τα υψηλές απαιτήσεις προστασίας
προσωπικών δεδομένων που θέτουμε. Εκτός από τους εκτελούντες την επεξεργασία
δεδομένων, συνεργαζόμαστε επίσης με τρίτους, στους οποίους διαβιβάζουμε τα
προσωπικά σας δεδομένα, αλλά δε δεσμεύονται από τις οδηγίες μας. Αυτοί είναι, για
παράδειγμα, οι σύμβουλοί μας, οι δικηγόροι ή οι φοροτεχνικοί που λαμβάνουν τα
στοιχεία σας από εμάς βάσει συμβολαίου και επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα για
νομικούς λόγους ή για να προστατεύσουν τα συμφέροντά μας.
Σε καμία περίπτωση δε μεταβιβάζουμε χαριστικά ή με επαχθή αιτία τα προσωπικά σας
δεδομένα σε τρίτους. Γενικά, διαγράφουμε τα δεδομένα σας μετά την εκπλήρωση του
σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεχθεί σύμφωνα με το νόμο . Ιδίως θα διαγράψουμε
αυτά κατόπιν σχετικού αιτήματός Σας. Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών
δεδομένων μπορείτε να κάνετε χρήση των παρακάτω δικαιωμάτων σας ανά πάσα
στιγμή.

♦ Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης – ενημέρωσης των δεδομένων Σας που
αποθηκεύουμε σχετικά με Εσάς και τον τρόπο επεξεργασίας τους

♦ Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης (λόγω παραδρομής , προδήλου σφάλματος
κ.λ.π) των δεδομένων σας.

♦ Έχετε το δικαίωμα ανάκλησης – ένστασης της σχετικής συγκατάθεσης για
επεξεργασία των δεδομένων

♦ Έχετε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας

Στο πλαίσιο του εταιρικού μας σκοπού και προκειμένου να εκτελεστεί η σύμβαση
– παραγγελία Σας , αναγκαστικά επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα Σας και
συγκεκριμένα :
Όνομα, Πόλη ,διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας, αριθμός τηλεφώνου, Αναγνωριστικό
συσκευής, λειτουργικό σύστημα και αντίστοιχη έκδοση, ώρα πρόσβασης, πληροφορίες
σχετικά με τη σύνδεση στο διαδίκτυο (διεύθυνση IP)


Επίσης η εταιρία έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται το ιστορικό παραγγελιών,
επιλεγμένα εστιατόρια, τιμολόγια, αναγνωριστικό παραγγελίας, σχόλια σχετικά με
παραγγελίες, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής, διεύθυνση παράδοσης και
επιτυχείς παραγγελίες , Τρόπος πληρωμής,
Αν μας έχετε διαθέσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κατά την εγγραφή
και/ή αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, διατηρούμε το δικαίωμα να σας στέλνουμε τακτικές
προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρόμοιων αγαθών ή υπηρεσιών που
έχετε ήδη αγοράσει.


Ως προς τα δικαιώματά Σας έχετε δικαίωμα πρόσβασης , διόρθωσης, διαγραφής και
περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων Σας, καθώς και ελεύθερο δικαίωμα
υποβολής αντίρρησης – ένστασης – ανάκλησης της συναίνεσής Σας για την επεξεργασία
των δεδομένων Σας, καθώς και εκ του νόμου δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας
δεδομένων στο PICAFOOD , μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο
προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
μας [email protected] 

Εγγραφείτε στο newsletter μας