Επιλογή γλώσσας

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ


Τρόποι Πληρωμής


1. Με μετρητά
Κατά την παράδοση της παραγγελίας σας, μπορείτε να πληρώσετε με τον παραδοσιακό
τρόπο, με μετρητά στον υπάλληλο του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος .


2. Με πιστωτική κάρτα
Κατά την παραγγελία σας, μέσω της ιστοσελίδας, με πιστωτική κάρτα. Η πληρωμή με
πιστωτική κάρτα είναι απόλυτα ασφαλής, καθώς αυτή ΔΕΝ γίνεται απευθείας στην
PICAFOOD, αλλά ο χρήστης μεταφέρεται σε ασφαλή διακομιστή Τραπεζικού
Ιδρύματος , ενώ ταυτόχρονα η προσθήκη του ποσού στο πιστωτικό υπόλοιπο του
χρήστη γίνεται άμεσα. Ο χρήστης που επιλέγει την πληρωμή με πιστωτική κάρτα
οδηγείται σε ασφαλή διακομιστή της εκάστοτε τράπεζας. Στη συνέχεια, δίνει τα στοιχεία
της πιστωτικής του κάρτας και σε περίπτωση που αυτή πάρει έγκριση, το ποσό
πιστώνεται στο πιστωτικό του υπόλοιπο στην PICAFOOD Στη συνέχεια, επιστρέφει
στην ιστοσελίδα μας και ειδοποιείται για την έκβαση ή μη της συναλλαγής.


3. Με PayPal
Μπορείτε να πληρώσετε με PayPal. Η αγορά σας θα χρεωθεί στην κάρτα ή τον
λογαριασμό που θα υποβάλλετε με την παραγγελία σας. Αν χρησιμοποιήσετε την
PayPal, συναινείτε στην χρήση των στοιχείων σας από την Pay Pal όπως αναφέρεται
στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της PayPal.


Πολιτική επιστροφής χρημάτων


Σε περίπτωση που δεν εξυπηρετηθεί * η παραγγελία σας και έχετε πληρώσει με
πιστωτική κάρτα, τα χρήματα σάς επιστρέφονται. Η επιστροφή γίνεται από την
PICAFOOD η οποία και φέρει την μοναδική ευθύνη για την επιστροφή των χρημάτων
στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε. Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται σ' αυτή την
περίπτωση για την επιστροφή χρημάτων.
Ομοίως αν από παραδρομή καταβληθούν με πιστωτική κάρτα και σύμφωνα με την
έγκριση της κάρτας το ποσό έχει όντως δεσμευτεί τα χρήματά Σας θα επιστραφούν με
αυτοματοποιημένη διαδικασία .
Το PICAFOOD είναι υπεύθυνο για την άμεση μετάδοση της παραγγελίας
στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο και είναι υπεύθυνο για την
αποδοχή και παράδοσή της εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Η καθυστέρηση
πολύ δε περισσότερο η μη εκπλήρωση της παραγγελίας σε καμία περίπτωση δε
συνιστά πλημμελή εκπλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρίας.

Πολιτική Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας


Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις
αυτής, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της PICAFOOD Ι.Κ.Ε. και
προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου
για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και είναι Δικαίωμα
Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων. Κάθε κείμενο ή
εικόνα που φέρει τα σύμβολα TM, SM ή © είναι καταχωρημένα σήματα και
χρησιμοποιούνται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο κατόπιν αδείας των αντίστοιχων
ιδιοκτητών τους.


Η σύνθεση του περιεχομένου και η διάταξη των στοιχείων αυτού που κάθε φορά
περιέχεται στο Διαδικτυακό Τόπο ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία και προστατεύεται
από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η Εταιρεία και
οι προμηθευτές ή/ και δικαιοπάροχοί της ρητά δια του παρόντος επιφυλάσσονται για όλα
τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία του
περιεχομένου του picafood ή σε άλλα υλικά που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο picafood
Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω ο χρήστης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγο
και βασισμένο στο περιεχόμενο του picafood έργο, να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει,
επαναδημοσιεύσει, «ανεβάσει», τροποποιήσει, μεταδώσει ή πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με
οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει το Υλικό του Διαδικτυακού Τόπου ή το σχετικό με
αυτόν λογισμικό, να μην τον εισάγει σε ευρετήριο, να μην τον πλαισιώσει με άλλη
ιστοσελίδα, να μην τον εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο
ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες του, να μην αντιγράψει την τοποθεσία του σε άλλο
διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από το
picafood χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Δεν επιτρέπεται
επίσης η δημιουργία ή/ και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά
τμήματα του διαδικτυακού τόπου picafood χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της
Εταιρείας.


Οι χρήστες με τη χρήση του picafood αποδέχονται ανεπιφύλακτα, συμφωνούν και
συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του picafood ιδίως δε
σύμφωνα με τους όρους που εκτίθενται παραπάνω. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του picafood για να μεταδώσουν
ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα
πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ή της Εταιρείας.

Εγγραφείτε στο newsletter μας